Nasze usługi geodezyjne obejmują między                                        innymi :

  • sporządzanie map do celów projektowych
  • tyczenie i inwentaryzacje urządzeń oraz budynków 
  • obsługę inwestycji budowlanych 
  • podziały i rozgraniczenia nieruchomości 
  • uzgodnienia ZUD
  • ustalanie i wznowienie granic